اول خبر | خبر امروز

سقف‌هاي پلاسکو در اثر پديده‌ تخريب پيش‌رونده فروريخت «مال‌ها» نيازمند طراحي‌ها و تمهيدات خاص مهندسان بازوهاي اجرايي آتش‌نشاني مي‌شوند

زمان دریافت خبر :
صما- پيش از ظهر امروز فروريزش ساختمان پلاسکوي تهران در پي وقوع آتش سوزي در اين ساختمان تجاري، مردم تهران را در بهت و افسوس فرو برد. پلاسکو براي تهراني‌ها مهم بود، چون نماد مدرنيته پايتخت بود و يکي از اولين تجربه‌هاي ايراني‌ها از «مرکز خريد» مدرن.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند