اول خبر | خبر امروز

آزادسازي کامل شهرستان «تکليف» در شمال شرق موصل

زمان دریافت خبر :
شهرستان «تکليف» واقع در شمال شرق موصل به صورت کامل آزاد شد.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند