اول خبر | خبر امروز

آزادسازي کامل شهرستان «تکليف» در شمال شرق موصل

زمان دریافت خبر :
شهرستان «تکليف» واقع در شمال شرق موصل به صورت کامل آزاد شد.

امروز دوشنبه، 7 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4059

دیگران چه می خوانند