اول خبر | خبر امروز

? نفر از زير آوار سالم بيرون آورده شدند

زمان دریافت خبر :
عضو هيات رئيسه شوراي شهر تهران از نجات ? نفر که در زير آوارهاي ساختمان پلاسکو گرفتار شده بودند، خبر داد.

امروز چهارشنبه، 3 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7686

دیگران چه می خوانند