اول خبر | خبر امروز

? نفر از زير آوار سالم بيرون آورده شدند

زمان دریافت خبر :
عضو هيات رئيسه شوراي شهر تهران از نجات ? نفر که در زير آوارهاي ساختمان پلاسکو گرفتار شده بودند، خبر داد.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 220

دیگران چه می خوانند