اول خبر | خبر امروز

از اسلامي ديگر به اسلام آيت الله هاشمي روي آوردم دانشگاه آزاد وظيفه دارد فکر و انديشه هاشمي را زنده نگهدارد

زمان دریافت خبر :

استاد حوزه و دانشگاه با تاکيد بر اينکه دانشگاه آزاد وظيفه دارد فکر و انديشه هاشمي را زنده نگهدارد، گفت: شاگردان ايشان دکتر روحاني، سيدحسن خميني و ناطق نوري هستند که وظيفه دارند در صحنه هاي مختلف سياسي و اجتماعي راه ايشان را در تمام سازمان ها و نهادهاي ادامه دهند

نوشته از اسلامي ديگر به اسلام آيت الله هاشمي روي آوردم/ دانشگاه آزاد وظيفه دارد فکر و انديشه هاشمي را زنده نگهدارد اولين بار در خبرگزاري بين المللي کاسپين پديدار شد.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3276

دیگران چه می خوانند