اول خبر | خبر امروز

ليورپول پيشنهاد ساوتهمپتون براي ساخو را رد کرد

زمان دریافت خبر :
ساوتهمپتون به دنبال جذب ساخو مدافع فرانسوي ليورپول است.

امروز چهارشنبه، 3 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7686

دیگران چه می خوانند