اول خبر | خبر امروز

ليورپول پيشنهاد ساوتهمپتون براي ساخو را رد کرد

زمان دریافت خبر :
ساوتهمپتون به دنبال جذب ساخو مدافع فرانسوي ليورپول است.

امروز چهارشنبه، 9 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2374

دیگران چه می خوانند