اول خبر | خبر امروز

تصوير اخطار به مديران ساختمان پلاسکو

زمان دریافت خبر :
تصوير آخرين اخطاريه شهرداري تهران به مديران ساختمان پلاسکو اعلام شد.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 6289

دیگران چه می خوانند