اول خبر | خبر امروز

تصوير اخطار به مديران ساختمان پلاسکو

زمان دریافت خبر :
تصوير آخرين اخطاريه شهرداري تهران به مديران ساختمان پلاسکو اعلام شد.

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 593

دیگران چه می خوانند