اول خبر | خبر امروز

روی خط خبر

کانديداي زن ؛ به روزترين نسخه انتخاباتي برادران اصولگرا مصائب شوراي نگهبان در صورت کانديداتوري خانم دستجردي

زمان دریافت خبر :
حال به نظر مي‌رسد که دستجردي به دنبال اين است که براي دومين بار نامش را در تاريخ ثبت کند؛ او اينبار کرسي رياست جمهوري را نشانه گرفته است؛ جلوسش بر اين کرسيِ پر رمز و راز تابوشکني است شايد به همين دليل باشد که حتي زنان اصلاح طلب نيز به استقبال از آن پرداخته‌اند.

امروز سه شنبه، 9 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 691

دیگران چه می خوانند