اول خبر | خبر امروز

شهردار تهران نا امني بعضي از ساختمان هاي توليدي در خيابان جمهوري را تذکر داده بود

زمان دریافت خبر :
قناعتي گفت: پيش بيني ما اين است که بين 20 تا 25 نفر از نيرو هاي آتش نشاني در زير آوار باشند و ممکن است تعدادي هم از کارکنان و کسبه نيز در پاساژ پلاسکو محبوس شده باشند

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 599

دیگران چه می خوانند