اول خبر | خبر امروز

- خسارت 150 ميليارد توماني پوشاک در پي حادثه پلاسکو

زمان دریافت خبر :
رئيس اتحاديه توليد کنندگان و فروشندگان پوشاک گفت : بر اساس برآورده هاي اوليه حدود 150 ميليارد تومان پوشاک در حادثه پلاسکو از بين رفته است.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 147

دیگران چه می خوانند