اول خبر | خبر امروز

آشنايي با چند نکته درباره سرماي زمستان

زمان دریافت خبر :
همشهري آنلاين: باورهاي نادرستي درباره سرماي زمستان و چگونگي حفاظت در برابر آن وجود دارد. دانستن حقايق در اين باره براي جلوگيري از عوارض مربوط به سرما مانند سرمازدگي و هيپوترمي (افت دماي بدن) ضروري است.

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 600

دیگران چه می خوانند