اول خبر | خبر امروز

شکستگي هاي ناگهاني استخوان ها از عوارض دوران يائسگي

زمان دریافت خبر :
يک متخصص زنان و زايمان، پوکي استخوان و شکستگي هاي ناگهاي استخوان ها را از عوارض دوران يائسگي زنان دانست.

امروز شنبه، 5 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 304

دیگران چه می خوانند