اول خبر | خبر امروز

اجراي طرح نوسازي ناوگان حمل و نقل بار درون‌شهري با تسهيلات ويژه شهرداري مشهد

زمان دریافت خبر :
مديرعامل سازمان مديريت حمل و نقل بار درون شهري و حومه شهرداري مشهد از اجراي طرح نوسازي ناوگان حمل و نقل بار درون شهري خبر داد.

امروز چهارشنبه، 3 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7686

دیگران چه می خوانند