اول خبر | خبر امروز

هواي همدان به ?? درجه زير صفر خواهد رسيد

زمان دریافت خبر :
کارشناس سازمان هواشناسي استان همدان گفت: در طي هفته آينده دما در استان همدان بين 6 تا 12 درجه کاهش خواهد يافت.

امروز یکشنبه، 6 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4338

دیگران چه می خوانند