اول خبر | خبر امروز

روی خط خبر

پلاسکو 5 درصد بازار را در اختيار داشت

زمان دریافت خبر :
ميزان به نقل از رئيس اتحاديه پيراهن دوزان تهران نوشت: اين پاساژ حدود 5 تا 10 درصد از بازار را در اختيار داشته که با توجه به اتفاق امروز به نظر نمى رسد تاثيرى در قيمت هاى بازار داشته باشد.

امروز شنبه، 5 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 300

دیگران چه می خوانند