اول خبر | خبر امروز

پلاسکو 5 درصد بازار را در اختيار داشت

زمان دریافت خبر :
ميزان به نقل از رئيس اتحاديه پيراهن دوزان تهران نوشت: اين پاساژ حدود 5 تا 10 درصد از بازار را در اختيار داشته که با توجه به اتفاق امروز به نظر نمى رسد تاثيرى در قيمت هاى بازار داشته باشد.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند