اول خبر | خبر امروز

امضاي دو سند همکاري هسته اي ميان ايران و روسيه

زمان دریافت خبر :
ايران و روسيه دو سند همکاري در زمينه گسترش همکاري هاي صلح آميز هسته اي امضا کردند.
??:?? - ???? پنج شنبه ?? دي

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 163

دیگران چه می خوانند