اول خبر | خبر امروز

وزير کشور سفر به لرستان را نيمه تمام گذاشت

زمان دریافت خبر :
وزير کشور در پي دستور رئيس جمهور سفر به استان لرستان را نيمه تمام گذاشت و عازم تهران شد.
??:?? - ???? پنج شنبه ?? دي

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 600

دیگران چه می خوانند