اول خبر | خبر امروز

سفارت آمريکا در روسيه دعوتنامه شرکت در مذاکرات آستانه را دريافت کرد

زمان دریافت خبر :
سخنگوي سفارت آمريکا در مسکو گفت، سفارت آمريکا دعوتنامه رسمي شرکت در مذاکرات صلح سوريه در شهر آستانه را دريافت کرده است.

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1382

دیگران چه می خوانند