اول خبر | خبر امروز

توضيحات مترو درباره انتشار دود در ايستگاه بهشتي

زمان دریافت خبر :
مدير روابط عمومي شرکت بهره برداري متروي تهران توضيحاتي در خصوص انتشار دود در ايستگاه بهشتي ارائه کرد.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 154

دیگران چه می خوانند