اول خبر | خبر امروز

افزايش تعداد تماشاگران ليگ برتر شانزدهم

زمان دریافت خبر :
سرپرست سازمان ليگ از افزايش 35 درصدي تعداد تماشاگران ليگ برتر شانزدهم نسبت به فصل گذشته خبر داد.

امروز سه شنبه، 8 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 543

دیگران چه می خوانند