اول خبر | خبر امروز

افزايش تعداد تماشاگران ليگ برتر شانزدهم

زمان دریافت خبر :
سرپرست سازمان ليگ از افزايش 35 درصدي تعداد تماشاگران ليگ برتر شانزدهم نسبت به فصل گذشته خبر داد.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 551

دیگران چه می خوانند