اول خبر | خبر امروز

ايران راه اطمينان سازي درپيش نگرفته است

زمان دریافت خبر :
نماينده انگليس در سازمان ملل گفت: از همه کشورهاي عضو مي خواهيم تا فشارهاي خود را با اعمال تحريم هايي بر فناوري موشکي تهران ادامه داده و تمامي تخلفات مشکوک را گزارش دهند.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4112

دیگران چه می خوانند