اول خبر | خبر امروز

امضاي دو سند همکاري صلح آميز هسته اي ميان ايران و روسيه

زمان دریافت خبر :
در پايان سفر معاون امور بين الملل سازمان انرژي اتمي ايران به مسکو قرار داد فاز اول همکاري در زمينه توليد ايزوتوپ پايدار با روس اتم امضا شد.

امروز جمعه، 4 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 364

دیگران چه می خوانند