اول خبر | خبر امروز

بررسي موضوع «نفوذ» در کميسيون سياسي مجلس خبرگان رهبري

زمان دریافت خبر :
جلسه چهارده و پانزده کميسيون سياسي - اجتماعي مجلس خبرگان رهبري صبح امروز پنجشنبه ?? دي برگزار شد.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 153

دیگران چه می خوانند