اول خبر | خبر امروز

نيروي هوايي ارتش نقطه قوت نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است

زمان دریافت خبر :
رئيس دفتر مطالعات نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران گفت: نيروي هوايي نقطه قوت نظام مقدس جمهوي اسلامي ايران است.

امروز چهارشنبه، 3 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7686

دیگران چه می خوانند