اول خبر | خبر امروز

حادثه در کمين ساختمان هايي همانند علاء الدين هم است مردم به اخطارهاي ايمني آتش نشانان توجه کنند

زمان دریافت خبر :
سخنگوي شوراي شهر تهران با اعلام اينکه بي توجهي ها به معضل بافت فرسوده تهران به ويژه در بخش مرکزي شهر از سوي دولت امروز فاجعه به بار آورد، گفت: يکي از الزامات شهرتهران نوسازي بافت فرسوده است که در اين راستا شهرداري تهران در سالهاي اخير باارايه تسهيلات در مسير حذف اين معضل گام برداشته اما در بدنه دولت نوسازي بافت ناپايدار تهران روند بسيار کند و نزديک به صفر داشته است .

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند