اول خبر | خبر امروز

بخش مسکن از اين به بعد توجيه اقتصادي خواهد داشت بيشترين نرخ رشد قيمت مسکن مربوط به سال 86 است

زمان دریافت خبر :
تحليل‌گر بازار مسکن با بيان اينکه از سال 65 تا سال 90 مردم مستأجرتر شده‌اند، گفت: بيشترين نرخ رشد مسکن در 35 سال گذشته مربوط به سال 86 بوده و بازار مسکن در سال 96 از لحاظ خريد و فروش بهتر از سال 95 است و سال 97 بهتر از سال 96 خواهد بود.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 6279

دیگران چه می خوانند