اول خبر | خبر امروز

«مادر قلب اتمي» به اکران اميدوار شود؟

زمان دریافت خبر :
در آخرين جلسه‌اي که براي رفع مشکل فيلم علي احمدزاده برگزار شد، ايوبي قول مساعدت داده است.

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4099

دیگران چه می خوانند