اول خبر | خبر امروز

«مادر قلب اتمي» به اکران اميدوار شود؟

زمان دریافت خبر :
در آخرين جلسه‌اي که براي رفع مشکل فيلم علي احمدزاده برگزار شد، ايوبي قول مساعدت داده است.

امروز سه شنبه، 9 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 711

دیگران چه می خوانند