اول خبر | خبر امروز

برخي با پول‌هاي انگليسي مرجع تراشي مي‌کنند

زمان دریافت خبر :
رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه برخي جريانها و رسانه‌ها با پول‌هاي انگليسي اقدام به مرجع تراشي مي‌کنند، نسبت به آسيب‌هايي که مي‌تواند متوجه نهاد روحانيت باشد هشدار داد.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 555

دیگران چه می خوانند