اول خبر | خبر امروز

نگراني استولتنبرگ نسبت به افزايش تعداد حملات سايبري به تاسيسات ناتو

زمان دریافت خبر :
دبيرکل ناتو امروز پنجشنبه نسبت به افزايش تعداد حملات سايبري به تاسيسات ناتو ابراز نگراني کرد.

امروز یکشنبه، 6 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4336

دیگران چه می خوانند