اول خبر | خبر امروز

فرو ريختن ساختمان پلاسکو در پي آتش سوزي

زمان دریافت خبر :
ساختمان پلاسکو واقع در خيابان جمهوري تهران در پي آتش سوزي گسترده که از صبح امروز آغاز شده بود فرو ريخت .

امروز یکشنبه، 6 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4706

دیگران چه می خوانند