اول خبر | خبر امروز

بررسي مشکلات ? واحد توليدي در کارگروه رفع موانع توليد

زمان دریافت خبر :
مشکلات ? واحد توليدي استان در هفتادمين کارگروه رفع موانع توليد بررسي شد.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند