اول خبر | خبر امروز

جزئيات جديد از حادثه پلاسکو ? مصدوم از زير آوار خارج شدند

زمان دریافت خبر :
جزئيات جديد از حادثه پلاسکو اعلام شد.

امروز چهارشنبه، 3 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7686

دیگران چه می خوانند