اول خبر | خبر امروز

اطلاعيه ستاد جشنواره موسيقي فجر در پي حادثه پلاسکو

زمان دریافت خبر :
تمامي اجراهاي به صحنه رفته در ششمين روز از برگزاري سي و دومين جشنواره موسيقي فجر به حادثه ديدگان مجتمع تجاري پلاسکو تهران تقديم مي شود.

امروز شنبه، 5 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 304

دیگران چه می خوانند