اول خبر | خبر امروز

پايان دور دوم تنيس اوپن استراليا با پيروزي نادال، ويليامز و حذف بانوي شماره ? جهان

زمان دریافت خبر :
تنيسوران اسپانيايي و آمريکايي به ترتيب با شکست مارکوس باغداتيس و لوسي سافارووا به دور سوم تنيس اوپن استراليا صعود کردند اما رادوانسکا لهستاني حذف شد.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 6265

دیگران چه می خوانند