اول خبر | خبر امروز

قديس‌سازي افراد و ملحد ناميدن منتقدين صحيح نيست آيا زندگي برخي مسؤولان مانند زندگي امام و رهبري است؟! عده‌اي بعد از عهدشکني‌هاي آشکارِ آمريکايي‌ها در برجام باز هم توجيه مي‌کنند

زمان دریافت خبر :
رئيس شوراي عالي مجمع جهاني اهل بيت(ع) با بيان اينکه قديس‌سازي افراد و ملحد ناميدن منتقدين صحيح نيست، گفت: آيا زندگي برخي مسؤولان مانند زندگي امام و رهبري است؟!

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3276

دیگران چه می خوانند