اول خبر | خبر امروز

روزانه ??ميليارد تومان براي درمان مصرف دخانيات هزينه مي‌شود

زمان دریافت خبر :
نائب رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس از هزينه روزانه ?? ميليارد تومان جهت درمان افرادي که دخانيات مصرف مي‌کنند، خبر داد.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند