اول خبر | خبر امروز

شروط عجيب و غريب ضمن عقد چيست؟

زمان دریافت خبر :
ازدواج جزو مواردي است که هميشه براي آن قوانين و شرايط خاصي وجود دارد؛ اما در کنار همه شروط قانوني، کم نيستند زوج هايي که براي شروع زندگي شرط هاي عجيب و غريب براي همديگر مي‌گذارند.

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1370

دیگران چه می خوانند