اول خبر | خبر امروز

شروط عجيب و غريب ضمن عقد چيست؟

زمان دریافت خبر :
ازدواج جزو مواردي است که هميشه براي آن قوانين و شرايط خاصي وجود دارد؛ اما در کنار همه شروط قانوني، کم نيستند زوج هايي که براي شروع زندگي شرط هاي عجيب و غريب براي همديگر مي‌گذارند.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند