اول خبر | خبر امروز

تعهد 30 ميلياردتوماني بيمه ايران براي واحدهاي خسارت ديده پلاسکو زيان ديدگان از شنبه به شعبه ميدان فردوسي بروند

زمان دریافت خبر :
زيان ديدگان اين حادثه، مي توانند روز شنبه آتي و با در دست داشتن مدارک به شعبه فردوسي بيمه ايران مراجعه کرده و پس ازتکميل مدارک، نسبت به دريافت خسارت خود مبادرت ورزند.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند