اول خبر | خبر امروز

اوباما و اقدامات ضد روسي آيا ترامپ تبعيت خواهد کرد؟

زمان دریافت خبر :
سال ???? آغاز شده و «اوباما» بايد خود را آماده ترک کاخ سفيد کند اما با اين وجود وي در آخرين روزهاي رياست خود اقدامات جديدي را عليه روسيه انجام داده که به نظر مي رسد بيشتر جنبه نمادين دارند.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3270

دیگران چه می خوانند