اول خبر | خبر امروز

دولت اوباما روابط واشنگتن- مسکو را تا دوران جنگ سرد تنزّل داد

زمان دریافت خبر :
سخنگوي وزارت خارجه روسيه اعلام کرد: دولت در حال گذار آمريکا باعث شد تا روابط مسکو- واشنگتن تعمداً تا حد دوران جنگ سرد تنزل يابد.

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 591

دیگران چه می خوانند