اول خبر | خبر امروز

بررسي موضوع نفوذ در کميسيون سياسي مجلس خبرگان رهبري

زمان دریافت خبر :
جلسه چهارده و پانزده کميسيون سياسي - اجتماعي مجلس خبرگان رهبري صبح امروز پنجشنبه 30 دي برگزار شد.

امروز جمعه، 2 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2392

دیگران چه می خوانند