اول خبر | خبر امروز

واکنش ستاره‌ها به فاجعه آتش‌سوزي پلاسکو تسليت و اميد به نجات بازمانده‌ها

زمان دریافت خبر :
ساختمان پلاسکو تهران که قدمت 53 ساله داشت صبح امروز دچار حريق شد و متاسفانه پس از ساعاتي اين ساختمان به طور کامل ريزش کرد و تلفات جاني و مالي بسياري را برجاي گذاشته است که آمار رسمي و دقيقي از آن هنوز منتشر نشده است.

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1365

دیگران چه می خوانند