اول خبر | خبر امروز

پخش آنلاين کنسرت هاي ششمين روز جشنواره فجر لغو شد

زمان دریافت خبر :
براي همدردي با حادثه ديدگان و مردم غمزده اي که در انتظار شنيدن خبر سلامتي آتشنشانان با غيرتشان هستند پخش آنلان کنسرت هاي ششمين روز جشنواره موسيقي فجر لغو شد.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند