اول خبر | خبر امروز

تخريب 400 واحد صنفي در ساختمان پلاسکو

زمان دریافت خبر :
رئيس اتحاديه پوشاک از تخريب کامل 400 واحد صنفي و توليدي مستقر در ساختمان پلاسکو خبر داد.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 154

دیگران چه می خوانند