اول خبر | خبر امروز

آتش به ساختمان مجاور پلاسکو کشيده شد

زمان دریافت خبر :
خبرنگار شبکه خبر لحظاتي قبل خبر داد که آتش ساختمان پلاسکو به ساختمان مجاور سرايت کرده است.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 549

دیگران چه می خوانند