اول خبر | خبر امروز

2 گزينه بارسا در صورت جدايي احتمالي راکيتيچ

زمان دریافت خبر :
با نيمکت نشيني هاي اخير راکيتيچ، حالا اين احتمال که ستاره کروات بارسا تابستان آينده آبي اناري ها را ترک کند افزايش يافته است.

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4103

دیگران چه می خوانند