اول خبر | خبر امروز

2 گزينه بارسا در صورت جدايي احتمالي راکيتيچ

زمان دریافت خبر :
با نيمکت نشيني هاي اخير راکيتيچ، حالا اين احتمال که ستاره کروات بارسا تابستان آينده آبي اناري ها را ترک کند افزايش يافته است.

امروز سه شنبه، 9 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 718

دیگران چه می خوانند