اول خبر | خبر امروز

موشک‌هاي قاره پيماي کره شمالي روي سکوهاي پرتاب قرار گرفتند

زمان دریافت خبر :
ساعت 24- در شرايطي که کره شمالي پيشتر از آمادگي خود براي آزمايش موشک قاره پيماي بالستيک خبر داده بود، ‌برآوردهاي جديد نشان مي دهد که اين کشور دستکم دو فروند از اين موشک‌ها را روي سکوهاي متحرک پرتاب قرار داده است.

امروز جمعه، 2 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2392

دیگران چه می خوانند