اول خبر | خبر امروز

تأثیرگذاری مثلث «برگزیت - ترامپ - اتحادیه اروپا» بر رابطه آتی ناتو و روسیه

زمان دریافت خبر :
بقای ناتو که ابتدا توسط ایالات متحده و اروپا تشکیل شد بستگی به تقویت رابطه فراآتلانتیکی بین آنها دارد و بدین منظور حضور دشمنی مانند روسیه لازم است، اما ظاهراً تحولات اخیر ضربات جدی به پیکره این سازمان وارد کرده است. در حالی که اتحادیه اروپا و ناتو - با ۲۲ عضو مشترک - باید برای مواجهه با تهدیدات امنیتی با یکدیگر همکاری کنند، به نظر می‌رسد آنها در حال حاضر علیه یکدیگر کار می‌کنند! سخنان ترامپ، به عنوان رئیس جمهور آتی ایالات متحده، پیام تأثیرگذاری را به دوستان و دشمنان به طور یکسان مبنی بر این موضوع منتقل می‌کند که این کشور دیگر حاضر به حمایت کامل از ناتو نیست …

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند