اول خبر | خبر امروز

روايت معاون‌‌روحاني از حادثه پلاسکو: چرا ساختماني به‌اين عظمت، ناگهان فرومي‌ريزد؟ هاشمي: يک‌نفر در کماست

زمان دریافت خبر :
معاون اول رييس جمهور در حاشيه حضور در محل حادثه پلاسکو گفت: اميدوار هستيم امروز که از اين بحران عبور کرديم، به اصل موضوع رسيدگي شود؛ اينکه چطور يک آتش سوزي به فروريختن ساختماني به اين عظمت منجر مي‌شود؟

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3289

دیگران چه می خوانند