اول خبر | خبر امروز

تخليه سفارت ترکيه قبل از فروريختن ساختمان پلاسکو

زمان دریافت خبر :
مقام‌هاي سفارتخانه ترکيه از تخليه اين مکان قبل از فروريزي مجتمع تجاري در پايتخت ايران خبر دادند.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 550

دیگران چه می خوانند