اول خبر | خبر امروز

افرادی با پول‌های انگلیسی مرجع تراشی می‌کنند برخی محکومان دادگاه را مرجع می‌خوانند

زمان دریافت خبر :
رئیس قوه قضاییه هشدار داد برخی جریان‌ها و رسانه ها با پول‌های انگلیسی اقدام به مرجع تراشی می‌کنند که می‌تواند به نهاد روحانیت آسیب وارد کند.

امروز سه شنبه، 9 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 698

دیگران چه می خوانند